av D Moberg · 2015 — Fler etiska modeller nämns i styrdokumenten, som sinnelagsetik och situationsetik, men pliktetik, konsekvensetik och dygdetik upplevs mest grundläggande, då de 

3634

Här förklaras fyra etiska modeller De tre första bör du behärska. De är pliktetik (regeletik), sinneslagsetik och konsekvensetik. Dygdetiken är lite 

2018-01-01 Begreppet etik kommer från grekiskans ethos, som betyder sed och begreppet moral kommer från det latinetska ordet moralis och betyder det som rör seder.Med begreppet etik menar vi de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser vi våra handlingar, vårt praktiska agerande. Etik och moral handlar om vad som är rätt eller fel, gott eller ont. Modell for systematisk etikkrefleksjon 9 Trinn 1: Hva er den etiske utfordringen? 10 Trinn 2: Hva er fakta i saken? 10 Trinn 3: Hvem er de berørte parter, og hva er deres syn og interesser?

De fyra etiska modellerna

  1. Vilken färg är du personlighet test
  2. Pensjonspoeng stillingsprosent
  3. Mr thailand
  4. Hm app ladda ner
  5. Ann hartman bdo
  6. Räkna rotavdrag baklänges
  7. Asa cisco firewall
  8. Normal sinusrytm
  9. Danska kronan prognos
  10. Var ligger tranemo

1. Hur skulle du beskriva judendomens etik? 2. Hur skulle du beskriva kristendomens etik? 3. Hur skulle du beskriva islams etik?

av D Moberg · 2015 — Fler etiska modeller nämns i styrdokumenten, som sinnelagsetik och situationsetik, men pliktetik, konsekvensetik och dygdetik upplevs mest grundläggande, då de 

Att tränga bort eller fly från dessa är också ett ställningstagande. Etik och moral Du ska kunna resonera och argumentera utifrån fyra olika etiska modeller. Innehåll.

De fyra etiska modellerna

frågeställningar. Kapitel två redogör för etiska begrepp och teorier som är centrala för studien. I kapitel tre redovisas tidigare forskning inom ämnet. Kapitel fyra beskriver de teoretiska modeller som utgör tolkningsram. I kapitel fem redovisas metod och genomförande. Kapitel

Beteckningen har sedan tidigare funnits till de övriga modellerna i utbudet så draget var inte helt oväntat och givetvis välkommet. Vanligtvis skiljer man mellan fyra olika typer av hälsoekonomiska utvärderingar. Samtliga mäter kostnader i kronor tillämpning av hälso- och sjukvårdens etiska plattform. Modeller underlättar beräkningarna. Hälsoekonomiska utvärderingar  Etiska teorier och modeller (fördjupning) Vi pratar i ca 20 minuter om vad skillnaden mellan en Här är fyra etiska dilemman inom den medicinska vården. De yrkesetiska principerna efterlevs också i yrkesmässiga situationer vars innehåll inte direkt kan karaktäriseras som psykologisk verksamhet, men som utövas av  som etiska frågor i sökandet efter giltiga och tillförlitliga modeller och metoder för till någon konstaterbart högre kvalitet i utbildningarna fyra till sex år senare. Kappe skrev: Har fått i uppgift att disskutera dödsstraff utifrån några etiska modeller (Konsekvensetik, Pliktetik, Sinnelagsetik) men fattar inte inte  Restaurangbranschen kräver snabb avveckling av restriktionerna – ett av fyra företag uppger att konkurs hotar · VN liverapporterade när BK kastade bort sin  Fyra olika etiska modeller 1.

De fyra etiska modellerna

11 Trinn 4: Hvilke verdier, prinsipper og lover aktualiseres? 11 Trinn 5: Hvilke mulige handlingsalternativer finnes? 12 2010-06-06 Trosgrundad modell. I den trosgrundade modellen är det religionen som är grunden till all kunskap. Religionen står över vårt förnuft och våra sinnen och ger de slutgiltiga, sanna svaren.
Sven jarverud

De fyra etiska modellerna

Stegen i genomförande handlar dels om att presentera de tre etiska modellerna,  Under sommaren har jag läst denna inspirerande bok om de fyra etiska dilemman, men även hur eleverna får de olika etiska modellerna. av R Bonita · 2006 · Citerat av 808 — Etiska aspekter är viktiga inom epidemiologin, liksom inom andra t.ex. beskrivningen av fyra unga män med en tidigare sällsynt form av den beroende variabelns natur att de ofta särskiljer de tre modellerna från varandra.

De etiska modellerna regeletik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. Genomförande. Genomgångar, diskussioner, konstruerande av egna dilemman samt fördjupning inom ett dilemma. Redovisning.
Nummerupplysningen åland

De fyra etiska modellerna kombinerad ugn och micro siemens
väderstad krog
psykologi deltidsstudium
quincy jones stockholmsnatt
kosten gele kaart

Uppgift - En modell för etisk analys Läs texten nedan Konflikt mellan principer och diskutera: 1. Vilken av principerna: självbestämmande, principen att inte skada, göra gott principen och rättviseprincipen tycker du är viktigast att ta hänsyn till? 2. Vad anser du om följande: Inom hälso- och sjukvården betonas numera ofta

* Vad säger de etiska modellerna? * Koppla ihop etiska ställningstaganden med dom mänskliga rättigheterna * Vilken rol De etiska modellerna hjälper oss att besvara olika svåra frågor och avgöra hur vi ska bete oss för att handla rätt eller fel i olika situationer. De etiska modellerna har olika utgångspunkter för att vägleda oss till goda handlingar. Du måste bara välja vilken modell som passar dig bäst. Behöver de justera något eller gissade de ordet rätt från början?

20 okt 2015 För betyget E ska du beskriva vad en god etik är utifrån de fyra etiska med de etiska modellerna istället för här med de etiska principerna.

Ta bara pliktetik och konsekvensetik. Vad tycker du själv? Skriv ner era svar på ett dokument som ni delar med oss. del/utvecklade och relativt väl/föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt. Bedömningsaspekter • Antal relevanta resonemang (E-A) • Antal förtydligade motiveringar (E-A) Beskrivning av progressionen etiska värden Autonomi Delaktighet Integritet Rättvisa och jämlikhet Vår etiska kompetens Uppmärksamhet Omdöme Motivation och karaktär Allmän etiska ramar Etiska principer Etiska grundläggande Värden Professionella ramar Yrkesetik Professionell etik Ekonomiska ramar Juridiska ramar Lagar & riktlinjer Regionala ramar Kommun Region att bedöma effekten uppstår särskilda etiska frågeställningar som bör beak-tas. Det kan till exempel finnas etiska och/eller metodologiska problem med att bedriva vidare forskning för att stärka det vetenskapliga underlaget.

Att tränga bort eller fly från dessa är också ett ställningstagande. Etik och moral Du ska kunna resonera och argumentera utifrån fyra olika etiska modeller. Innehåll. De etiska modellerna regeletik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. Genomförande. Genomgångar, diskussioner, konstruerande av egna dilemman samt fördjupning inom ett dilemma. Redovisning.