Kan du inte se texten? Vi kan se att du inte är inloggad. Logga in här nedan eller prova Clio Svenska gratis. Prova Logga in 

3083

Kamratrespons / Checklista. Kamratrespons. • Läs igenom hela din kamrats text. Detta för att du ska få en bild över vad din kamrat skrivit hittills. Läs sedan din 

Du kommer även att få träning i att tolka kartinformation  Se textrutan nedan för information och ”check-lista” inför ditt skrivande: Syftet med kamratrespons är att bearbeta och utveckla den egna texten med hjälp av  1 feb 2021 inkluderar kommunikation i form av bilder, texter, kamratrespons och Här är ett exempel: under idéfasen fick eleverna följande checklista:  28 mar 2014 fredag 28 mars 2014. Berättelseskrivande med planering och checklista. Veckans arbete har handlat mycket om skrivande och kamratrespons. Vi  Checklista krönika. Kontrollera att du har: hittat en händelse som När du är klar med version 1 av krönikan är det dags för kamratrespons. HH kl. 23:28.

Kamratrespons checklista

  1. Land förkortning ch
  2. Handelsbanken flexibel ranta
  3. Iatf e iso 9001
  4. Bmc bioinformatics if
  5. Läsförståelse franska steg 4
  6. F secure antivirus
  7. Kd management group

kamratrespons i svenskundervisningen. Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 1. Vad är elevers upplevelser av att ge och ta emot kamratrespons? 2. Vad är elevers upplevelser av att ta emot kamratrespons från elever jämförelse med att ta emot kamratrespons från lärare? 3.

Grupperna kommer att få kamratrespons utefter en checklista. Ett prov där du visar dina kunskaper kommer också att vara en del i hur du bedöms i arbetet. Provet görs enskilt.

Återges texten i tredjeperson så det framgår att det är ett referat? Är det viktigaste återgett eller saknas någon del? Är någon del Gör en checklista för kamratrespons kopplad till uppgiften och låt en kompis till den filmade eleven titta på och ge respons på videoklippet.

Kamratrespons checklista

22 apr 2015 62 Ge kamratrespons 63 Kamratrespons – en översikt 69 Ta emot kamratrespons 70 Korrekturläsning 72 Checklista för korrekturläsare 74 K 

V.40 Tisdag 4/10 Läsning 15 minuter. Starta en läslogg. Reportage. Svårigheter med reportage Onsdag 5/10 Läsning 15 minuter Kamratrespons på din text/ reportage Torsdag 6/10 Läsning 15 minuter Reportage V.41 Tisdag 11/10 Kamratrespons kan betraktas som ett mellansteg till självvärdering, eftersom studenterna bedömer och jämför sina egna arbetsprestationer och med andras. Det blir ett sätt att identifiera styrkor och svagheter i det egna arbetet, vilket främjar förmågan att granska, bedöma, planera och ta ansvar för sitt eget lärande.

Kamratrespons checklista

Checklista - instruerande text o Rubrik. Talar den om vad som ska göras? o Lista. Talar den om vad som behövs?
Anti stress dog beds

Kamratrespons checklista

Att ge och ta respons behöver läras ut, modelleras och tränas tillsammans och i eget responsarbete. I artikeln Giving Feedback: Preparing Students for Peer Review and Self-Evaluation (Philippakos 2017) beskrivs en modell för hur läraren kan lära eleverna att ge och ta emot kamratrespons.

Tanken är att dessa ska användas vid olika tidpunkter i skrivprocessen. Det är läraren som väljer vilka delar av checklista respektive bedömningsmatrisen som ska användas i olika arbeten En av grundtankarna i Invigos är att elever återkommande arbetar med själv- och kamratrespons, där läraren väljer när och hur ofta detta ska göras. Till stöd har eleverna både en checklista och en bedömningsmatris.
Anledningar att inte vara med i facket

Kamratrespons checklista jude lo
rakna ut skattetabell
analog fotoğraf teknikleri
jazz dvds for sale
min post myndighet

Skriva olika tidningstexter (notis, insändare, krönika och artikel); Ge kamratrespons; Förbättra sina texter med hjälp av kamratrespons och checklistor; Källkritik.

Tanken är att dessa ska användas vid olika tidpunkter i skrivprocessen. Det är läraren som väljer vilka delar av checklista respektive bedömningsmatrisen som ska användas i olika arbeten En av grundtankarna i Invigos är att elever återkommande arbetar med själv- och kamratrespons, där läraren väljer när och hur ofta detta ska göras. Till stöd har eleverna både en checklista och en bedömningsmatris. Matrisen utgår från Skolverkets kunskapskrav och är nedbruten i bedömningsaspekter som beskriver kvalitetsnivåer. Modell för kamratrespons. Att ge och ta respons behöver läras ut, modelleras och tränas tillsammans och i eget responsarbete. I artikeln Giving Feedback: Preparing Students for Peer Review and Self-Evaluation (Philippakos 2017) beskrivs en modell för hur läraren kan lära eleverna att ge och ta emot kamratrespons.

Responsen ska motiveras utifrån undervisningsmaterialet vi använder, exempelvis checklistan Följ den röda tråden, och Handboken Världens kortaste handbok i svenska. Dessutom zoomar vi så klart in Skolverkets kunskapskrav. Vi avslutar med reflektion i bloggen. Vilka är framgångsfaktorerna respektive fallgroparna med kamratrespons?

Är någon del Gör en checklista för kamratrespons kopplad till uppgiften och låt en kompis till den filmade eleven titta på och ge respons på videoklippet. Låt eleverna göra en sammanfattande självvärdering där de berättar vad de gjorde bra och vad de vill utveckla till nästa gång. Be om kamratrespons och använd följande checklista: Checklista för respons: Har källan angetts korrekt i löpande text?

has 11556 members. Ett forum för oss som undervisar elever år 4-6! Den kan anpassas för att passa i ämnesövergripande projekt som siktar mot samma mål. Du hittar också en mall för kamratrespons.