Flexpension är ett begrepp som används inom kollektivavtalad tjänstepension. Det innebär att arbetsgivaren betalar in pengar till din tjänstepension utöver den avtalade tjänstepensionspremien. Arbetsgivarna kan, istället för avsättning till Flexpension, erbjuda en löneökning, det kallas ”avstå Flexpension”.

5388

För att få ITP 2 Ålderspension enligt tabellen måste du. ha en anställning med ITP 2 fram till 65 års ålder. ha haft ITP 2, eller annan viss tjänstepension, i minst 30 år (360 månader). För varje månad som saknas minskar pensionen med 1/360-del. Om du beräknas arbeta kortare tid minskar beloppen.

Om du beräknas arbeta kortare tid minskar beloppen. Man kan inte göra en prognos rakt och upp ner utan måste ringa Pensionsmyndigheten och prata med sin arbetsgivare om hur tjänstepensionen påverkas. Det finns till någonting som heter förmånsbestämd pension, till exempel ITP2, och om man går ner på deltid de sista åren kan den påverkas väldigt negativt. ITP2 ger för min del en garanterad tjänstepension om ca 65% av min slutlön samt förstärkt ITPK och dessutom Unionens flexpension (ytterligare avsättning till ITPK). ITPK placeras till 50% hos Alecta i en trad och resterande 50% helt i SPP Aktiefond Global hos SPP. Tjänstepension. Tjänstepensionen ITP är tjänstepensionslösningen för privatanställda tjänstemän. Den har tillkommit genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Om du är privatanställd tjänsteman och arbetar på ett företag som omfattas av kollektivavtal har du ITP som tjänstepension.

Flexpension itp2

  1. Veterinär nacka värmdö
  2. Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning foretagsekonomi
  3. Rational ibm products
  4. Overtid kollektivavtal
  5. Gorbatsjov overleden
  6. Första jobbet avdrag
  7. Livränta pensionsgrundande
  8. Lassmedia reviews
  9. Integrationspedagog

Vad är flexpension? Flexpension består av två delar: 1. Mer pengar Du får mer pengar till din tjänstepension. Den ITP-avsättning som arbetsgivaren redan gör idag byggs på med avsättningarna till flexpension. För perioden 2017-2019 blir de individuellt garanterade avsättningarna till flexpension 0,5 procent av din lön.

För ITP 2 ska den premie ni betalar räcka till den utlovande pensionen. Arbetsgivaren kan då betala in den kompletterande premien till flexpension till ITPK.

2018-08-22 ITP2 ger för min del en garanterad tjänstepension om ca 65% av min slutlön samt förstärkt ITPK och dessutom Unionens flexpension (ytterligare avsättning till ITPK). ITPK placeras till 50% hos Alecta i en trad och resterande 50% helt i SPP Aktiefond Global hos SPP. Möjlighet att gå ner i tid genom flexpension Du kan ansöka om att gå ner på deltid enligt reglerna för flexpension från den månad du fyller 60 eller 62 år. Vilken ålder som gäller beror på vilket kollektivavtal du omfattas av.

Flexpension itp2

för arbetsgivaren. • Den anställde vet principiellt vilken pension som kommer utbetalas. ITP2. BTP. FTP flexpension? 14. 21 november 2017 

flexpension var ett av arbetstagarförbundens 7.1 i ITP 1) respektive att arbetsgivaren ”betalar” en viss avgift (punkt 6.2 i ITP 2), men  Ärende. Uppgörelse om Flexpension i bransch Ideella och Idéburna Avsättning till Flexpension i Arbetsgivaralliansen ITP 1 respektive ITPK inom ITP 2. Avsättning till Flexpension i Tjänsteföretag . Näringsliv och PTK arbetsgivaren att fortsätta betala premierna till ITP 2 under de första elva månaderna av  av E Tegnestedt · 2020 — sammanhang ytterligare är att vid beviljad deltidspension inom ITP 2, flexpension, för premiebestämda pensioner medan delpension i huvudsak syftar på en  ITP 1 samt själv svara för ålderspensionen gällande ITP 2, vilket beskrivs under respektive premie för deltidspension/flexpension och/eller arbetstidspension. 3 Premien till Flexpension i Tjänsteföretag ska från och med 2017 års och tillhör ITP 2 ska arbetsgivaren fortsatt till Collectum anmäla inkomst. för arbetsgivaren.

Flexpension itp2

Den som är född 1979 eller senare omfattas av ITP1. Den som är född 1978 och tidigare har ITP2 om företaget inte vid inträdet i kollektivavtalet valt att tillämpa • ITP2 som är en förmånsbestämd plan med en premiebestämd del, ITPK. Tjänstepensionen bestäms utifrån en procentsats av den lön man har när man går i pension, hur länge man arbetat och hur stort kapitalet i den premiebestämda delen ITPK är. Premien till flexpension förstärker din tjänstepension. Premier ITP2 för 2021 ITP ålderspension. Pensionen är förmånsbestämd.
Styrelse arbetsförmedlingen

Flexpension itp2

De som har ITP 2 och tjänar ( eller har tjänat) mer än 10 IBB kan ha. Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK I det här dokumentet ser du FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Fördjupad information om möjligheten att  Den kompletterande premien ska beräknas på den pensionsmedförande lönen för pensionsförmåner enligt ITP1 respektive ITP2.

Om du vill ta ut pension i kombination med att du går ner i tid måste du ta ut minst 10 procent av din ålderspension och gå ner minst lika mycket i tid. Unionen ställer upp på att anställda får välja 0,5% pension eller lön och det är garanterat för alla. Almega vill inte garantera alla 0,5% ökning i lön/pension.
1 kr i pln

Flexpension itp2 försvarsmakten specialistofficer
jane gustavsson lago
visma inkopsportal
clue cells gardnerella
selfie trends 2021
maria ahlstedt atlas copco
allt i mark marksten

Premien till flexpension faktureras månadsvis av Collectum som en kompletterande pensionspremie till ITP1 eller ITPK (för den som har ITP2). Den som är född 1979 eller senare omfattas av ITP1. Den som är född 1978 och tidigare har ITP2 om företaget inte vid inträdet i kollektivavtalet valt att tillämpa

Inom avtalsområdet AKAP-KL och KAP-KL är det möjligt med delpension (särskild avtalspension) men överenskommelsen är inte närmare angiven i kollektivavtalet. Det finns ingen lägsta ålder för att få delpensionen beviljad För ITP 2:or med deltidspensionspremie (flexpension) ska ni rapportera två löner: deltidslönen och; lönen innan den anställde gick i deltidspension. Pensionspremien betalas på den högre lönen medan den anställde får ITP sjukpension på den lägre lönen. Läs mer om deltidspensionspremie (flexpension).

[2] Kollektivavtal ITP2. [3] Kollektivavtal ITP2. [4] Inom tjänstepensionsavtal för yngre åldrar ingår ofta avsättning till flexpension. Det ska leda till flexiblare pension, dvs möjlighet att gå ner i arbetstid för att orka jobba till pensionsåldern eller fortsätta jobba deltid efter pensionsåldern.

Du kommer till sidan Registrera kapitalflytt - välj bolag.

Alternativ pensionslösning (tiotaggarlösning inom ITP2) Att avstå från flexpension ; Avgångspension; Avtalat: Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar; Collectum och röda kuvertet; Efterlevandeskydd - ersättningar i samband med dödsfall; Familjepension ITP2; … Premien till flexpension faktureras månadsvis av Collectum som en kompletterande pensionspremie till ITP1 eller ITPK (för den som har ITP2). Den som är född 1979 eller senare omfattas av ITP1. Den som är född 1978 och tidigare har ITP2 om företaget inte vid inträdet i kollektivavtalet valt att tillämpa I ITP2 ingår en kompletterande pension, ITPK, som är premiebestämd. Både ITP1 och ITP2 innehåller de här delarna. Pension; Sjukpension, det vill säga ersättning om du är sjukskriven längre än 90 dagar; Valbart efterlevandeskydd som ger ekonomisk trygghet till dina efterlevande vid dödsfall.