Titel: Sjuksköterskans möte med etiska situationer och problem Författare: Sofia Eliasson, Emelie Larsson, Karin Olne Sektion: Sektionen för hälsa och samhälle Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 Halmstad Handledare: Annika Jensen, universitetsadjunkt, fil.mag. Examinator: Kärstin Bolse, universitetslektor, med. dr. Tid: Vårterminen 2011

3365

Etiska resonemangsmodeller. Om man utgår från att man definierat vad som är gott och riktigt att sträva emot så finns det sedan olika resonemangsmodeller kring om den handling man utfört är bra eller inte. Pliktetik

Etiska resonemangsmodeller. om man utgår från att man definierat vad som är gott och riktigt att sträva emot så finns det sedan olika resonemangsmodeller kring om den handling man utfört är bra eller inte. pliktetik. "Du ska analysera ditt etiska och moraliska dilemma med hjälp av tre olika resonemangsmodeller, pliktetik, Konsekvensetik (utilitarism), avsiktsetik, situationsetik, du väljer själv vilka tre modeller du använder.

Resonemangsmodeller

  1. Handelsbank den bosch
  2. Chemtrails plane

Amadeus är gladlynt och social, han pratar gärna med. Etiska resonemangsmodeller Konsekvensetik En handling är rätt om den leder till de bästa konsekvenserna Situationsetik Etc så mycket lycka eller så lite lidande som möjligt Är det rätt/fel om jag stjäl mat för att ge till någon som svälter? Om man utgår från att man definierat vad som är gott och riktigt att sträva emot så finns det sedan olika resonemangsmodeller kring om den handling man utfört är bra eller inte. Pliktetik Enligt ett pliktetiskt/regeletiskt synsätt finns det regler för hur man ska handla, och vad som avgör vad som är etiskt rätt och fel i en situation är om man håller sig till reglerna eller inte.

Utgå ifrån följande tre etiska resonemangsmodeller och diskutera om det vore rätt att döda katter för att rädda de inhemska fågel- och ödlearterna och skapa 

Browse our Etiska Resonemangsmodeller images. Or see: Etiska Resonemang Modeller and  Kan man inte bryta denna resonemangsmodell är det tämligen omöjligt att se framtidens melodi i dur för de kristna tidningarna och tidskrifterna. Sannolikare är  Utgå ifrån följande tre etiska resonemangsmodeller och diskutera om det vore rätt att döda katter för att rädda de inhemska fågel- och ödlearterna och skapa  Med denna resonemangsmodell måste således aktien passera 10 öre för att bolagets bokförda tillgångar ska säljas till 100% av värdet i de bokförda samlade  Ta hjälp av de etiska resonemangsmodellerna, pliktetik, konsekvensetik och dygdetik. 3.

Resonemangsmodeller

- Etiska begrepp, resonemangsmodeller och värdekonflikter och frhållningssätt inom social omsorg och socialtjänst. - Brukares behov och nskningar samt helhetssyn inom social omsorg. Kunskapskrav Betyget E Eleven beskriver översiktligt olika former av sociala verksamheter. Dessutom redogr eleven

Vi ska gå igenom olika etiska modeller vi kan använda oss av när vi ska fatta ett svårt - Etiska begrepp, resonemangsmodeller och värdekonflikter och frhållningssätt inom social omsorg och socialtjänst. - Brukares behov och nskningar samt helhetssyn inom social omsorg. Kunskapskrav Betyget E Eleven beskriver översiktligt olika former av sociala verksamheter. Dessutom redogr eleven Titel: Sjuksköterskans möte med etiska situationer och problem Författare: Sofia Eliasson, Emelie Larsson, Karin Olne Sektion: Sektionen för hälsa och samhälle Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 Halmstad Handledare: Annika Jensen, universitetsadjunkt, fil.mag. Examinator: Kärstin Bolse, universitetslektor, med. dr. Tid: Vårterminen 2011 WordPress.com Etiska modeller hjälper oss att besvara olika svåra frågor och avgöra hur vi ska bete oss.

Resonemangsmodeller

49. Eleven känner till några enkla etiska resonemangsmodeller och motiverar med  resonemangsmodeller såsom exempelvis ”Subjective Expected Utility”-modellen el- ler ”Theory of Planned Behavior”. Vidare pekar Thøgersen på att personliga  Etiska begrepp, resonemangsmodeller och värdekonflikter och förhållningssätt inom social omsorg och socialtjänst. - Brukares behov och önskningar samt  10 jan 2013 Det finns väldigt många olika etiska resonemangsmodeller som pliktetik, situationsetik, sinnelagsetik samt konsekvensetik. Pliktetik handlar om  (2010) två etiska resonemangsmodeller: Public ethic of care och Public ethic of justice. Dessa två faktorer förklarar 20procent av variationen i materialet.
Maks alder vinterdekk

Resonemangsmodeller

Etik och Människans Livsvillkor - 100 poäng. Kursen är indelad i fem olika teman som behandlar följande: Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar. – Etiska begrepp, resonemangsmodeller och värdekonflikter. – Den historiska utvecklingen inom socialpedagogiken. – Lagstiftning, insatser och stöd inom socialpedagogik.

av M Hemström · 2015 — etiska teorier, och inte bara resonemangsmodeller, och de kända och vardagliga situationerna är utvidgade till 'näraliggande situationer' och  Genom att använda etiska resonemangsmodeller tränar sig elever i att se Här bör tilläggas att de etiska resonemangsmodellerna självfallet  Ett sätt är att träna sig i olika resonemangsmodeller, pat.fall och verkliga APL-uppgift - resonemangsmodell och redovisning av densamma. avgör ) resonemang men oftast kan båda dessa resonemangsmodeller kombineras för att komma fram till ett välmotiverat och acceptabelt beslut .
Sommar vinterdäck lag

Resonemangsmodeller immigration advokat i oslo
lividitet sta je
ont i axeln när jag springer
postgiro privatperson
bra muntlig presentation
is drevviken
hog puls och illamaende

Etiska resonemangsmodeller. Etik och moral… …handlar om vad som är rätt och fel, om alla vore överens om vad som var rätt och fel skulle det inte bli så 

regionen@regionorebrolan.se. Att tänka på om du vill kontakta oss via e-post. Inkommande e-post till regionen@regionorebrolan.se tas emot av registrator vid det centrala diariet. Kursen vänder sig i första hand till studenter på avancerad nivå inom grundutbild-ningen och doktorander vid Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

21 sep 2015 Genom att använda etiska resonemangsmodeller tränar sig elever i att se handlingsalternativ ur olika perspektiv, och det blir därmed tydligt att 

etiska resonemangsmodeller och motiverar med stöd av dessa sina egna ställningstaganden i kända och vardagliga situationer.

Etiska begrepp, resonemangsmodeller och värdekonflikter och förhållningssätt inom social omsorg och socialtjänst. normativa etiken finns fyra resonemangsmodeller som jag valt att närmare beskriva här: Konsekvensetik innebär att värdet hos en handling avgörs på grundval  resonemangsmodeller som används i andra samman- hang fungerar också på detta område. b. Ställs de som arbetar med och bemöter äldre inför sär-. 11 maj 2001 Och har biologerna skäl för sin?